03-06-2019
7 Min. odczyt
Sjors de Kleijn
Najnowsza aktualizacja: 04-10-2021

Poznaj możliwości i korzyści płynące z platformy IIoT

Przemysłowy Internet Rzeczy (Industrial Internet of Things) łączy z Internetem maszyny, roboty, linie transportowe, panele solarne oraz inne narzędzia przemysłowe, takie jak panele HMI i sterowniki PLC. Różni się od innych aplikacji IoT codziennym wpływem na inteligentniejszą, bardziej zintegrowaną i wydajniejszą produkcję. Niezawodne urządzenia łączące, które wymagają niewielkiej konserwacji, są niezbędne dla IIoT.

Urządzenia IIoT uruchamiają aplikacje do sterowania maszynami, budynkami lub instalacjami. Są to m.in.: inteligentne fabryki, konserwacja zdalna i predykcyjna, inteligentny pomiar, systemy bezpieczeństwa oraz systemy HVAC obiektów przemysłowych.

Dlaczego akurat IIoT?

Zbieranie i analizowanie danych w IIoT jest kluczowe, aby dostarczać przydatnych informacji, które pomagają firmom przemysłowym podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe, szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Wykorzystanie danych maszynowych przy pomocy IIoT, takich jak dane produkcyjne, pomaga firmom przekształcić procesy przemysłowe lub produkcję. Lepsza kontrola jakości, zrównoważone i ekologiczne praktyki, wygodna kontrola klimatu oraz bardzie wydajne zarządzanie łańcuchem dostaw to typowe przykłady, w których dane odgrywają ważną role.

To wszystko ma również korzystny wpływ na konserwację predykcyjną, serwis, zarządzenie energią i obiektami oraz śledzenie zasobów.

Przykłady IIoT w produkcji

Coraz więcej urządzeń IoT dociera do naszych domów i miejsc pracy, do tego rośnie również zainteresowanie zastosowaniem tych urządzeń w produkcji.

Przykłady:

 • Zmiana oprogramowania PLC z całego świata za pomocą zdalnego dostępu.
 • Monitorowanie wydajności energetycznej parku solarnego z wykorzystaniem danych pochodzących z paneli solarnych.
 • Kontrolowanie bezpieczeństwa wielu budynków z jednego miejsca.
 • Wprowadzenie modelu opłaty za użytkowanie (pay-per-use) z wykorzystaniem danych produkcyjnych maszyny.
 • Optymalizacja wydajności robota za pomocą jego starych danych.

3 ważne elementy IIoT

Ponieważ każde rozwiązanie wymaga niestandardowego podejścia, do połączenia urządzeń przemysłowych z Internetem potrzebne są trzy wspólne elementy.

1. Urządzenie IIoT

Niemal każde urządzenie przemysłowe może działać tak samo jak inteligentne urządzenie IIoT. Sensory, kamery IP, roboty, całe maszyny lub nawet budynki mogą być połączone z chmurą. Poza zdalnym sterowaniem, dostarczają ważnych informacji dla innych aplikacji.

2. Łączność IIoT

Urządzenia mogą zostać zasobem IIoT tylko wtedy, kiedy będą połączone z chmurą. Są różne opcje połączenia, m.in. WiFi, 4G/LTE lub kabel. Nawet połączenie internetowe o ograniczonej przepustowości może wystarczyć, aby zapewnić niezbędną łączność z chmurą.

3. Korzystanie z platformy IoT i przetwarzanie danych IoT

Zmieniasz swoje urządzenie przemysłowe w zasób IoT, gdy korzysta on z połączenia i przesyła dane do innych celów, takich jak analiza. Oprogramowanie na platformie IIoT sprawia, że urządzenia są bardziej dostępne.

Platforma IIoT została stworzona do zbierania, magazynowania, wizualizowania i analizowania danych. Uzyskaj wgląd w procesy, raporty produkcyjne, godziny produkcji maszyn lub zużycie energii. Platforma IIoT zapewnia zdalny dostęp do maszyn w celu sterowania, konserwacji, współpracy z rozwiązaniami innych firm lub w celach optymalizacji.

Korzyści płynące z platformy IIoT

IIoT pozwala na łatwiejszą, bezpieczniejszą i bardziej produktywną pracę. To tylko niektóre z zalet korzystania z IIoT:

 • Możliwość zdalnego rozwiązywania problemów.
 • Ciągłe udoskonalanie produktu, w oparciu o analizę danych.
 • Monitorowanie danych dotyczących wydajności oraz stanu urządzenia.
 • Konserwacja predykcyjna.
 • Inteligentne powiadomienia i alerty.
 • Zabezpieczenia obwodowe oraz kontrola dostępu.
 • Inteligentne fabryki, aplikacje AI.

Korzystanie z danych systemów przemysłowych pomoże Ci zminimalizować ryzyko przestojów maszyny lub procesu produkcji. Wykrywanie oznak awarii na wczesnym etapie może zapobiec ich powiększeniu. Kontrola stanu urządzeń staje się łatwiejsza dzięki dostępowi do systemów ze zdalnym dostępem.

Przewidywanie momentu pojawienia się problemu, zapobiega przed zamknięciem się systemu. Każda maszyna może być przezroczysta dzięki IIoT. Współpracę z inżynierami technicznymi i konserwacyjnymi można wykonać za pomocą dostępu użytkowników i kontroli uprawnień.

Dzięki IIoT nie musisz już czekać na wystąpienie awarii. Analiza danych z urządzeń przemysłowych wskazuje na (przyszłe) awarie i działania konserwacyjne. Dzięki inteligentnym powiadomieniom natychmiast będziesz wiedzieć, kiedy wymagane będzie konkretne działanie.

Poprzez włączenie funkcji chmury będziesz mógł monitorować i kontrolować maszyny w sposób zdalny. W celu optymalizacji produkcji możesz skorzystać z kompleksowej analizy wydajności na podstawie danych historycznych lub bieżących.

Inteligentna fabryka jest ostatecznym celem transformacji IIoT w dziedzinie produkcji. Osiągnięcie tego będzie wymagać strategicznego przyjęcia kilku innych kluczowych trendów technologicznych: sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

IIoT zmienia możliwości modelu biznesowego

Tradycyjny model biznesowy skupia się na podstawie działalności danej firmy. Wymiana informacji jest ograniczona, a dane są chronione. Dzięki IIoT został przyjęty otwarty ekosystem, który otwiera nowe możliwości biznesowe i modele płatności dla producentów maszyn.

Użyj IIoT ze strategią danych, aby rozszerzyć swoje usługi doradcze, podwyższyć poziomy usług, stworzyć modele subskrypcji, bądź też wprowadzić model płatności oparty o pay-per-use.

IIoT stwarza możliwość współpracy oraz dzielenia się danymi

IIoT generuje ogromną ilość danych, które można wykorzystać na swoją korzyść. Gdy dane są przechowywane w środowisku chmurowym, można je łatwo udostępniać. Dostęp do danych sprawia, że współpraca z rozwiązaniami innych firm jest bardziej namacalna przy użyciu interfejsu API REST lub haków internetowych.

Konieczna będzie współpraca i wymiana informacji z firmami lub podmiotami zewnętrznymi. Jeśli nie weźmiesz udziału w tym wyścigu, konkurencja będzie cię ścigać. Im lepsza i intensywniejsza współpraca, tym więcej korzyści przyniesie ona Twojej firmie lub klientom.

Jak przejść z tradycyjnego konstruktora maszyn na IIoT?

Tradycyjny konstruktor może stworzyć pojedynczą maszynę bądź całą serię maszyn. Jeżeli konstruujesz całą serię maszyn, to podanie statystyk maszyny (np. wydajność produkcji) może mieć dużą wartość. Stwarza to możliwości dla Twojego zespołu rozwojowo-badawczego do optymalizacji i większej sprzedaży produktów. Zazwyczaj jedynym brakującym elementem w tym wszystkim są właśnie dane.

Dane są głównym elementem w procesie zbierania informacji o wydajności maszyny. Dotyczy to nie tylko fazy testowania, ale także optymalizacji maszyny w obiekcie klienta. Możesz użyć czujników lub utworzyć liczniki w oprogramowaniu PLC, aby policzyć numery produkcyjne, obroty maszyny, aktualną temperaturę itp.

Jak stać się firmą IIoT?

Poniżej przedstawiamy kilka pomocnych wskazówek, aby zostać firmą IIoT.

 1. Użyj danych jako kluczowego zasobu i udostępnij je
  Dane są najważniejszym zasobem. Zbieranie i mierzenie ich daje podgląd na Twoje maszyny, które możesz zoptymalizować poprzez udostępnienie danych swoim klientom lub dostawcom.
 2. Zidentyfikuj wszystkie urządzenia przemysłowe
  Każde urządzenie przemysłowe, sensor, robot czy system jest w stanie generować informacje w chmurze i/lub może być sterowane poprzez chmurę. Zidentyfikuj wszystkie te urządzenia i weź również pod uwagę informacje zebrane podczas użytkowania produktu.
 3. Używaj chmury i łączności w swojej podstawowej działalności
  Korzystaj z chmury i łączności w swoich działaniach oraz zainwestuj w urządzenia IIoT, platformę IIoT oraz łączność. Przyj do przodu i opanuj IIoT w swoim sektorze.

IXON dostarcza niezbędny zestaw narzędzi w IIoT dla producentów maszyn oraz automatyki budynkowej

Firma IXON została założona w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania producentów maszyn i integratorów, aby byli w stanie połączyć maszyny i budynki z chmurą. Willem Hofmans – CEO i założyciel – założył firmę IXON, aby ułatwić konstruktorom i użytkownikom połączenie z chmurą.

Aby pomóc im pracować w bardziej efektywny sposób oraz stworzyć nowe możliwości biznesowe, IXON stworzył platformę opartą na chmurze – IXON Cloud. Naszą misją jest wspieranie konstruktorów maszyn w ich pracy poprzez oferowanie najbardziej bezpiecznego i przyjaznego użytkownikowi IIoT oraz rozwiązań zdalnego dostępu.

W celu możliwości połączenia maszyn z IXON Cloud, IXON stworzył urządzenie o nazwie IXrouter oraz oprogramowanie dla urządzeń zewnętrznych (IXagent). Oba z nich są w pełni zintegrowane z platformą IXON Cloud, tak więc bezpieczne połączenie maszyn do platformy IoT jest bardzo proste i zajmuje nie więcej niż 2 minuty.

Poznaj IXON Cloud – Jedyną w swoim rodzaju przemysłową platformę IoT dla producentów maszyn

IXON Cloud łączy ze sobą zdalny dostęp oraz IoT. Na tym video pokazujemy, jak ustawić bezpieczne połączenie VPN do swojej maszyny poprzez IXON Cloud i IXrouter.

Wystarczy, że raz się połączysz i będziesz mieć pełny dostęp do maszyny, tak aby kontrolować dowolne urządzenie przemysłowe, takie jak PLC, robot lub penel HMI. Zbieraj i przechowuj dane maszynowe, wysyłaj alarmy i kontroluj swój HMI lub serwer internetowy maszyny zdalnie – to wszystko. Pomaga to zdalnie instalować aktualizacje oprogramowania, w łatwy sposób monitorować maszyny (dla Ciebie lub Twojego klienta) i udostępniać dane maszyny.

To wszystko skraca czas instalacji oraz pozwala zredukować koszty zespołu rozwojowe badawczego. Nie jest wymagana wiedza specjalistyczna w zakresie IoT, wszystko oparte jest na sieci i konfigurowalne na platformie IXON IIoT.

Automatyka przemysłowa i budynkowa stanowią nowy przełom ewolucyjny za pomocą Internetu Rzeczy.

Zapoznaj się z Internetem Rzeczy używając IXON Cloud! Przetestuj to zupełnie za darmo za pomocą naszego zestawu testowego. Możesz go zamówić tutaj i poczuć z jaką łatwością pracuje się z IXON Cloud oraz z  zintegrowanym połączeniem chmurowym.

[[IXrouter na próbę]]