19-11-2020
4 Min. odczyt
Patrick Smits
Najnowsza aktualizacja: 19-07-2021

Monitorowanie stanu maszyny – korzyści, parametry i rozwiązania

Jak utrzymać dobry stan maszyny, poprawiać wydajność sprzętu oraz ograniczać przestoje dzięki monitorowaniu parametrów i alarmom przez Internet.

Monitorowanie stanu staje się coraz ważniejsze i jest stosowane w różnych branżach przemysłu, takich jak produkcja, hutnictwo, żywność, robotyka i opakowania. Monitorowanie stanu maszyn ma wpływ na jakość produktu, poprawia OEE oraz zapobiega przestojom. Monitorowanie stanu monitoruje ważne parametry maszyny oraz innych podłączonych sprzętów – takich jak urządzenia ciśnienia i temperatury – oraz wyszukuje sygnałów świadczących o awarii. Pozwala to na zaplanowanie konserwacji i innych czynności zapobiegających uszkodzeniom i awariom.

Korzystanie z monitorowania stanu ma pozytywny wpływ na stan maszyny (lub procesy za nią stojące). Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) umożliwił monitorowanie stanu maszyny bez konieczności fizycznej obecności podczas przestojów.

Monitorowanie stanu maszyny Monitorowanie stanu maszyny

Monitorowanie stanu poprzez Internetową platformę IoT

Nieplanowane przestoje maszynerii oraz urządzeń prowadzą do zwiększenia się kosztów produkcji oraz potencjalnej utraty przychodów. Internet Rzeczy oraz internetowe narzędzia monitorowania stanu wpływają na wzrost wydajności sprzętu w całym cyklu życia maszyny.

Platforma IoT – z funkcjami monitorowania stanu – pomaga chronić przed nieplanowanymi przestojami. Producenci coraz częściej korzystają z monitorowania stanu maszyny opartego na IoT w celu identyfikacji problemów, które mogą wpłynąć na jakość produkcji oraz wymienić sprzęt, zanim się jego stan się pogorszy. Zdalne rozwiązywanie problemów oraz plan konserwacji w celu uniknięcia kosztownych przestojów jest sposobem, w jaki przekształcają dane w wartość.

Zdalne monitorowanie z plaftormą IoT ma następujące zalety:

  • Zmniejszone koszty wdrożenia;
  • Integracja z innymi systemami zarządzania (poprzez użycie API);
  • Ciągłe aktualizacje i monitoring 24/7.

Najważniejszym aspektem jest szybkie rozpoczęcie pracy i stworzenie solidnego fundamentu, który pozwoli na wychwycenie jak najbardziej kompletnych danych maszynowych.

Jesteś ciekaw, w jaki sposób rozpocząć monitorowanie stanu w swojej działalności przy użyciu IXON? Skontaktuj się z nami, a ekspert IXON pokaże Ci, jak najlepiej wykorzystać Twoje maszyny.

Platforma IoT dla internetowego monitorowania stanu Platforma IoT dla internetowego monitorowania stanu

Rozpoczęcie monitorowania parametrów maszyny

Rozpoczęcie pracy z programem do monitorowania stanu maszyny jest bardzo proste. Większość stanów można łatwo zmierzyć za pomocą niedrogich czujników, często podłączonych do PLC, aby śledzić ważne parametry stanu. Logowanie danych rozpoczyna się w miejscu, gdzie dane są pobierane bezpośrednio ze sprzętu, przygotowywane i przesyłane do przechowywania w dobrze zabezpieczonej bazie danych platformy IoT. Inteligentne urządzenie pomiarowo-kontrolne IXON w połączeniu z platformą internetową umożliwia szybką i bezpieczną transmisję danych.

Pierwszą rzeczą, którą trzeba skonfigurować jest zbiór danych historycznych podczas stabilnej pracy maszyny. Zestaw danych historycznych, wraz z rekordami stanu zbieranymi przez określony okres czasu (np. przez kwartał lub rok), może zostać użyty do zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego, które analizują i wykrywają korelacje przyczynowe w przychodzących rekordach danych.

To podejście bazujące na IoT umożliwia wykrywanie stanu urządzeń poprzez monitorowanie parametrów maszyny, takich jak częstotliwość drgań, obroty, temperatura silnika i zmienne otoczenia (np. temperatura i wilgotność). Producenci pochodzący z różnych branż mogą wykorzystać IoT do monitorowania stanu maszyn oraz sprawdzania jakości wytwarzanych na nich produktów i komponentów za pomocą dashboardów.

Wskazówka: Podczas korzystania z kompleksowego rozwiązania IIoT takiego jak IXON Cloud, urządzenia IoT są w pełni zintegrowane, co sprawia że konfiguracja jest niezwykle prosta. IXON oferuje solidną infrastrukturę, która umożliwia błyskawiczne przechwytywanie danych maszynowych.

Machine Parameter Monitoring

Definiowanie odpowiednich parametrów do monitorowania

Monitorowanie stanu umożliwia dostosowanie harmonogramów do bieżących działań, maksymalizuje czas sprawności oraz eliminuje niepożądane koszty. W przemyśle stosowane są różnego rodzaju maszyny. Właśnie dlatego musisz wybrać odpowiednie parametry i mierzyć je na przestrzeni czasu, aby monitorować lub przeprowadzić konserwację na podstawie danego stanu.

Większość cech maszyn i procesów, które mają wpływ na jakość, dostępność, wydajność lub bezpieczeństwo, podlega ciągłej ocenie przez cały okres eksploatacji zasobu. Wymieniliśmy kilka kluczowych wskaźników, których nasi klienci używają do śledzenia tych cech.

Twórz własne dashboardy w czasie rzeczywistym do monitorowania wydajności sprzętu

Internetowy system diagnozowania monitoruje krytyczne komponenty poprzez okresowe logowanie ich stanu. Dane te, prezentowane na dashboardach w czasie rzeczywistym, sprawiają, że analiza i przewidywanie awarii komponentów staje się namacalne dla operatorów i inżynierów utrzymania ruchu. Kiedy stan parametru osiągnie wartość krytyczną, należy ich o tym poinformować i podjąć działania zapobiegające pogorszeniu się sytuacji.

Szybkie rozpoczęcie jest najistotniejszą rzeczą podczas konfigurowania monitorowania stanu za pomocą wizualizacji danych z kluczowymi parametrami maszyny / procesu. Właśnie dlatego solidne i łatwe w użyciu narzędzie do tworzenia dashboardów pomoże przyspieszyć ten proces. Twórz dashboardy za pomocą odpowiednich widżetów danych, przedstawiających parametry maszyny w stanie rzeczywistym, średnim, minimalnym lub maksymalnym. Możesz też obliczyć poprawną wartość (z jednego lub z kombinacji parametrów) na sterowniku PLC i przedstawić tę wartość na dashboardzie.

Wyświetlaj piękne, intuicyjne wykresy, aby wizualnie monitorować poszczególne elementy maszyny. Korzystaj z widżetów danych, aby tworzyć własne raporty i wyświetlać je w swoich aplikacjach i portalu internetowym. Twórz natychmiastowe analizy maszyn pod kątem temperatury, ciśnienia, drgań i wszystkiego, co musisz śledzić, dzięki nieograniczonej liczbie dashboardów i użytkowników.

Wraz z Ixrouterem oraz IXON Cloud, inżynierowie mają gotowe rozwiązanie, które obejmuje nie tylko monitorowanie stanu, ale również zdalne alarmowanie i utrzymanie ruchu maszyny oraz przyjazne dla użytkownika zarządzanie zasobami.

Real-time condition monitoring dashboard of IXON

Kierunek - konserwacja predykcyjna i alarmy

Wczesne ostrzeżenie (bez względu na lokalizację) zapobiega nieplanowanym przestojom maszyny i wyposażenia. Wskazaliśmy już, że konserwacja predykcyjna jest niemożliwa bez dobrze ustrukturyzowanych (historycznych) danych. Wyniki są wyświetlane na dashboardzie, a wartości można wykorzystać do skonfigurowania inteligentnych wyzwalaczy alarmów.

Konserwacja predykcyjna bazuje na danych służących do określenia prawdopodobieństwa awarii maszyny, jeszcze przed jej wystąpieniem. Wyzwalacze składają się z zestawu reguł dopasowywania tych danych. Gdy dane osiągną punkt krytyczny, wyzwolą alarm, aby na bieżąco ostrzegał operatora lub technika. W ten sposób zawsze będziesz informowany o diagnozie maszyny oraz będziesz mógł zidentyfikować i rozwiązać nadchodzące problemy.

IXON pomoże Ci w mierzeniu i informowaniu o stanie i wydajności maszyn. Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać nasze możliwości konserwacji predykcyjnej.

Otwarta platforma do łączenia aplikacji dla wszystkich potrzeb związanych z monitorowaniem maszyn.

Dzięki IXON Cloud możesz wyjść poza dogłębne monitorowanie komponentów i maszyn. Kiedy tworzysz aplikację lub łączysz się z platformą zapewniającą monitorowanie nowej generacji lub sztuczną inteligencję danych maszyny, musisz połączyć dane maszyny, procesu i ludzi, aby zapewnić wgląd w produkcję w czasie rzeczywistym. Właśnie dlatego udostępniamy interfejs API (dobrze udokumentowany w naszym Developer portal), który umożliwia pobieranie i integrowanie tych danych z innymi aplikacjami lub platformami.

Jednym z wielu przykładów jest Dorset Group, nasz klient, który stworzył kompleksową platformę monitorowania na bazie IXON Cloud, która łączy dane z wielu źródeł.

Jesteś ciekaw, jak zacząć monitorowanie stanu online w swojej działalności biznesowej? Skontaktuj się, a ekspert IXON pokaże, w jak najlepszy sposób wykorzystać monitorowanie maszyny. Możesz też rozejrzeć się po naszej platformie demo.

[[Pozostań w kontakcie]]