04-03-2021
3 Min. odczyt
Julia Weijs
Najnowsza aktualizacja: 11-06-2021

Dorset Group: od surowych danych systemowych do optymalnych procesów

Monitorowanie oraz agregowanie surowych danych z systemów suszących poprzez IXON Cloud API zapewnia proaktywną obsługę i lepszy wgląd w sprzedaż.

Dorset Group jest nie tylko dostawcą i producentem systemów oczyszczania powietrza oraz produktów RFID, ale również liderem rynku systemów suszenia biomasy. Te „Zielone Maszyny” przetwarzają odpady i obornik w bio materiał (np. granulat). Jako źródło energii wykorzystuje się ciepło resztkowe. Zapewnia to niskie zużycie energii i mniejszą emisję pyłów m.in. u rolników i gospodarstw hodowlanych.

Decyzja o zbieraniu danych z systemów okazała się skutecznym posunięciem i wpisuje się w dążenie Dorset Group do innowacji.

Suszarnia pofermentu od Dorset Group Suszarnia pofermentu od Dorset Group

“Zapewnienie globalnego wsparcia było już częścią naszego pakietu usług, zarówno w zakresie zdalnego sterowania, jak i rozwiązywania problemów z oprogramowaniem” - mówi Chris Lam, Inżynier Danych w Dorset Group. Ze względu na wymagania dotyczące danych firma Dorset zdecydowała się na użycie IXON Cloud.

 

IXON oferuje pojedynczą platformę do zdalnego dostępu oraz monitorowania danych. Jesz szybka, stabilna I przyszłościowa

Chris Lam
Inżynier Danych w Dorset Group

Pierwszym zadaniem Chrisa było przygotowanie swoich spostrzeżeń w sprawie optymalizacji procesów sprzedaży oraz obsługi klienta. „Dane z systemów w tym pomogły. W początkowej fazie chodzi o monitorowanie i sterowanie po uruchomieniu nowych systemów lub modułów. Następnie chodzi o zbieranie surowych danych w celu analizy i porównywania systemów,” wyjaśnia Chris.  

Na początku surowe dane pochodzące ze sterownika PLC Siemens systemów suszenia są udostępniane na platformie IXON Cloud za pośrednictwem IXroutera. Obejmuje to wartości pomiarowe czujników, przestoje i kody błędów alarmów.

Chris zbudował prototyp w Power BI w celu zbierania danych historycznych i porównywania systemów. „Poprzez IXON API pobieramy wszystkie dane naszego systemu. Następnie informacje te są przechowywane centralnie w lokalnej bazie danych SQL. Dane są codziennie przesyłane do Power BI za pomocą skryptu w języku Python,” mówi Chris. 

 

Celem jest proaktywne rozwiązywanie błędów i uzyskanie szybkiego dostępu do wszystkich systemów w terenie

Sprzęt do suszenia pofermentu od Dorset Sprzęt do suszenia pofermentu od Dorset

“Zespół serwisowy używa wglądu w celu reagowania proaktywnego oraz zapobiegawczego usuwania usterek. Szybkość jest określana na podstawie kodów alarmów. Zespół sprzedażowy korzysta z danych z istniejących systemów w celu zademonstrowania zwrotu z inwestycji,” tłumaczy Chris. Dodatkowo, Dorset tworzy historię wszystkich systemów, aby wspólnie z inżynierami przekonać się, w jaki sposób w przyszłości można jeszcze wydajniej konfigurować produkty i procesy.

Każdy nowy system suszenia jest objęty 2-letnim monitoringiem danych. „Dostarczamy domyślnie trzy dashboardy, do których również klient ma dostęp za pośrednictwem naszego portalu IXON. Po 2 latach klient może kontynuować monitorowanie.” Ponieważ systemy są w większości takie same, szablony i funkcje importu / eksportu na platformie IXON Cloud służą do łatwej i szybkiej konfiguracji.

 

Konfiguracja niestandardowych dashboardów dla nowych systemów zajmuje najwyżej pół godziny. Dostosowujemy nasz arkusz Excela i importujemy nowe znaczniki danych i dashboardy do portalu IXON.

Historyczne dashboardy suszarki Dorset w Niemczech - IXON Historyczne dashboardy suszarki Dorset w Niemczech - IXON

Łączenie urządzeń komunikacyjnych od wielu dostawców na jednym portalu

Przejście na platformę zdalnego dostępu od firmy IXON spowodowało niejasności dla działu serwisowego. „Przy setkach systemów w terenie, nie wiesz który klient posiada IXrouter, więc nie chcesz aby zespół musiał przeszukiwać dwa systemy.”

Jako rozwiązanie Chris opracował ‘Dorset Portal’, w którym wszystkie IXroutery oraz aktualna baza instalacji są automatycznie umieszczane w jednym portalu. Projekt został przygotowany w Node.js i jest publicznie dostępny za pośrednictwem GitHub. Kod może być (ponownie) użyty przez każdego.

“Dzięki Dorset Connect możemy wyszukiwać wszystkie systemy klientów i rozpocząć wyszukiwanie za pomocą bezpośredniego łącza do odpowiedniego VNC lub zdalnego pulpitu. Po naciśnięciu przycisku pulpity klienta są otwierane na platformie IXON ”- wyjaśnia Chris.

 

IXON API działa bez zarzutów. Jednak wymagana jest pewna znajomość technik internetowych.

Dashboardy z aktualnymi danymi z instalacji Dorset w Niemczech - IXON Dashboardy z aktualnymi danymi z instalacji Dorset w Niemczech - IXON

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem klientów na systemy monitorowania, Dorset Group wyprzedza konkurencję. Usługa Power BI zostanie ostatecznie połączona z Office 365 i Microsoft teams, a także zostanie zintegrowana z portalem Dorset Connect. „Chcemy, aby nasze dashboardy były dostępne dla wszystkich procesów” - mówi Chris.

Chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących dla klientów z danych maszynowych lub  IXON API? Zapoznaj się z historiami naszych klientów lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów, aby umówić się na prezentację lub spotkanie.

[[Więcej historie wdrożenia]]