05-02-2021
6 Min. odczyt
Julia Weijs
Najnowsza aktualizacja: 06-10-2021

23 kluczowe metryki dla dashboardów produkcyjnych

Te kluczowe wskaźniki wydajności pozwalają na śledzenie Twoich maszyn i procesów przemysłowych.

W tym poście pokażemy Wam, jakie są najważniejsze wskaźniki, jak zbierać niezbędne dane oraz w jaki sposób można je przekształcić w cenne informacje.

Efektywnie pracujące maszyny oraz zoptymalizowane procesy biznesowe są ważnymi elementami potrzebnymi do udanych operacji biznesowych. Aby mierzyć, analizować i skutecznie ulepszać, potrzebujesz określonych wskaźników. Każda rola wymaga innych informacji. Aby zapewnić większe cele biznesowe, często trzeba połączyć ze sobą kilka wskaźników.

W tym artykule wyjaśnimy czym są wskaźniki produkcji, dlaczego potrzebujesz dashboardu i jakie 23 kluczowe metryki mają największe znaczenie dla różnych celów biznesowych. Aby uczynić to bardziej praktycznym, chcemy przedstawić narzędzie, którego możesz użyć do tworzenia i monitorowania własnych dashboardów, tak żebyś był w stanie śledzić wydajność własnej maszyny za pomocą monitorowania stanu na żywo.

Wskazówka! Zapisz się na bezpłatna prezentacje produktu i zobacz dashboardy w trybie live w akcji.

Kluczowe wskaźniki dla dashboardów produkcyjnych Kluczowe wskaźniki dla dashboardów produkcyjnych

Czym są wskaźniki produkcji? 

Wskaźniki produkcji czy KPI (Key Performance Indicators - kluczowe wskaźniki efektywności) są dobrze zdefiniowanymi pomiarami, które służą do monitorowania, analizowania i optymalizacji procesów produkcyjnych pod względem ich ilości, jakości, a także różnych aspektów, takich jak czas, obroty i koszty. Wskaźniki te muszą być dostosowane do celów biznesowych i założeń oraz zdefiniowane w sposób SMART (konkretny, mierzalny, możliwy do zastosowania, realistyczny, oparty na czasie).

W celu ulepszenia swoich wskaźników, potrzebujesz metodologii ciągłego doskonalenia - cyklu, który nigdy nie jest w pełni zakończony. W celu ciągłego ulepszania potrzebny jest dashboard produkcyjny zawierający te kluczowe wskaźniki.

Dlaczego potrzebujesz dashboardu produkcyjnego? 

Dashboard produkcyjny pomaga w monitorowaniu i wizualizacji najważniejszych wskaźników KPI. Pozwala producentom na śledzenie i optymalizowanie jakości produkcji oraz na uzyskanie wglądu w konkretne operacje wykonywane przez różne maszyny. To sprawia, że dashboard jest bardzo cennym narzędziem analitycznym do wydajnego zarządzania wszystkimi powiązanymi operacjami.

7 powodów wyjaśniających korzyści płynące z dashboardu produkcyjnego: 

 1. Wykorzystuj dane, aby podejmować świadome decyzje.
 2. Zarządzaj wydajnością w czasie rzeczywistym.
 3. Identyfikuj problemy, zanim się pojawią.
 4. Uzyskuj pełny wgląd w linie produkcyjne lub konkretne maszyny.
 5. Szybko rozwiązuj przestoje i problemy sprzętu.
 6. Wyeliminuj ręczne rejestracje, takie jak arkusze przestojów.
 7. Zaangażuj pracowników (lub dostawców) i zwiększ produktywność.

Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych wskaźników / KPI występujących w przemyśle wytwórczym, służących do aktualizacji wydajności i jakości procesów i maszyn oraz monitorowania stanu.

Dashboardy pozwalają na ciągłe ulepszenia maszyn przemysłowych i procesów Dashboardy pozwalają na ciągłe ulepszenia maszyn przemysłowych i procesów

23 kluczowe wskaźniki produkcyjne, które mają znaczenie w Twoich raportach

Poprawa produkcji 

 1. Wielkość produkcji – Śledzenie ilości, które jesteś w stanie wyprodukować
 2. Przestój w produkcji – Analiza i optymalizacja poziomu konserwacji
 3. Koszt produkcji – Rzeczywisty całkowity koszt wyprodukowania jednej sztuki
 4. Czas produkcji – Całkowita ilość czasu wyprodukowania rzeczywistego produktu
 5. Czas na wprowadzenie zmian – Mierzy szybkość lub czas potrzebny do przezbrojenia linii produkcyjnej lub zakładu w celu zmiany produkcji jednego produktu na inny. Poprzez śledzenie tego wskaźnika możesz określisz jak i gdzie występuje potrzeba zmniejszenia czasu do wprowadzenia zmian, np. używając sprzętu, którego konfiguracja jest łatwiejsza. 
 6. Wydajność – Mierzy, ile produktu jest wytwarzanego na maszynie, linii, jednostce lub zakładzie w określonym czasie.
 7. Overall Equipment Effectiveness (OEE) – Ten wielowymiarowy wskaźnik jest łącznikiem trzech parametrów - Dostępności x Wydajności x Jakości. Może być używany do wskazywania ogólnej efektywności elementu wyposażenia produkcyjnego lub całej linii produkcyjnej.
 8. Total Effective Equipment Performance (TEEP) – Wskaźnik wydajności, który zapewnia wgląd w rzeczywistą wydajność operacji produkcyjnych. Uwzględnia zarówno straty sprzętu (mierzone przez OEE), jak i straty wynikające z harmonogramu (mierzone według wykorzystania). TEEP oblicza się, łącząc cztery czynniki: dostępność, wydajność, jakość i wykorzystanie ”.

Poprawa jakości

 1. Wydajność pierwszego przejścia – Wskazuje procent produktów, które zostały wyprodukowane prawidłowo, zgodnie ze specyfikacjami za pierwszym razem w procesie produkcyjnym, bez przeróbek lub napraw
 2. Rentowność – Mierzy, ile elementów jest odsyłanych. 
 3. Jakość wpływów dostawcy – Miara procentowa materiałów dobrej jakości trafiających do produkcji od danego dostawcy.
 4. Gęstość błędów – Śledzenie uszkodzonych produktów.

Zmniejszenie kosztów i poprawa rentowności

 1. Wskaźnik rotacji majątku – wskaźnik sprawności zarządzania aktywami.
 2. Koszty jednostkowe - Śledzenie i optymalizacja kosztów jednostkowych w określonym w czasie.
 3. Wskaźnik rentowności aktywów - Zobacz, jak zyskowny jest Twój biznes w stosunku do jego aktywów.
 4. Koszty utrzymania – Oceń koszty utrzymania sprzętu w określonym okresie czasu. 
 5. Right First Time (RFT) – Poznaj wydajność swojego procesu produkcyjnego.
 6. Koszt produkcji jako procent przychodu – Stosunek całkowitych kosztów produkcji do całkowitych przychodów wytworzonych przez zakład produkcyjny lub jednostkę biznesową.
 7. Zysk operacyjny netto – Mierzy rentowność finansową dla wszystkich posiadaczy zakładu produkcyjnego lub jednostki biznesowej.
 8. Koszt energii na jednostkę – Miara kosztu energii (elektryczności, pary, ropy, gazu itp.) potrzebnej do wyprodukowania określonej jednostki lub wielkości produkcji.

Poprawa usług terenowych

 1. Średni czas pomiędzy awariami - Mean Time Between Failures (MTBF) – Wskazuje średni czas pracy między awariami. MTBF pomaga  zrozumieć dostępność sprzętu (i czy firma ma problem z niezawodnością). Zmierzona wartość zależy w dużym stopniu od warunków pracy na miejscu (temperatury otoczenia, cykli włączania / wyłączania, okresów serwisowania itp.).
 2. Średni czas naprawy - Mean Time To Repair (MTTR) – Średni czas naprawy po awarii systemu. Ta wartość wskazuje, jak długo trwa średnio wykrycie i zlokalizowanie awarii oraz wymiana wadliwego elementu.
 3. Mean Down Time (MDT) –  Średni czas potrzebny do naprawy po awarii. W przeciwieństwie do MTTR, MDT obejmuje cały czas trwania napraw i konserwacji, a także wszystkie opóźnienia, które są  spowodowane czasem przybycia i dostawy, sprowadzeniem części zamiennych i nieudanymi próbami podczas nieplanowanej konserwacji.

Producenci maszyn stworzyli podstawę do ułatwienia tego rodzaju pomiarów, wykorzystując parametry z maszyny.

Od wskaźników maszyny do wskaźników produkcji

Wszystko zaczyna się od maszyny, która jest sercem procesu produkcyjnego. Pojedyncza maszyna lub maszyna, która jest częścią większego procesu, generuje ogromna ilość danych. Zmiany stanu maszyny, liczników produkcji lub pomiarów czujników są rejestrowane lokalnie na sterowniku przemysłowym (np. PLC, robocie lub HMI) i są zwykle definiowane w zmiennych, lub parametrach w oprogramowaniu.

Aby śledzić wskaźniki maszyny oraz wykorzystać je do kalkulacji wskaźników produkcji w celu monitorowania stanu produkcji, lub jakości, dane musza być bezpiecznie przesłane do centralnego środowiska, w którym gromadzą się dane z kilku źródeł. I tu właśnie pojawia się IXON Cloud. IXON Cloud pozwala na łatwe i bezpieczne ściąganie danych z urządzeń przemysłowych i przechowywanie ich na naszej platformie SaaS.

Wskaźniki produkcji KPI & Dashboardy wskaźników: Produkcja w trybie live & Analiza OEE – IXON Cloud Wskaźniki produkcji KPI & Dashboardy wskaźników: Produkcja w trybie live & Analiza OEE – IXON Cloud

Łączenie Big Data z maszyn produkcyjnych z analizą wizualną.

W zależności od tego, które wskaźniki maszyny uważasz na ważne, w internetowej platformie IXON Cloud możesz skonfigurować jakie dane chcesz gromadzić. Dane mogą być logowane w przypadku zmiany wartości zmiennej, wyzwalania przez inną zmienną lub ze stałym interwałem czasu. Zapoznanie się z milionami punktów danych może zapewnić niesamowity wgląd w rzeczywistość procesu. Analitycy danych wiedzą w jaki sposób sortować dane, aby znaleźć kluczowe informacje, których potrzebujesz, i przedstawić je w sposób zrozumiały dla użytkowników biznesowych.

IXON IXrouter pozyskuje i monitoruje zmienne, przygotowuje dane i przesyła je do środowiska IXON Cloud. Konstruktorzy lub użytkownicy maszyn mogą korzystać z tej technologii w celu stworzenia prostych raportów na temat ogromnych ilości danych bez żadnej pomocy ze strony działu IT.

Łącząc duże zbiory danych z analizą wizualną, firmy mogą wykorzystywać wszystkie swoje dane oraz  zmienne. Mogą szybko i wizualnie przeglądać dane, aby zobaczyć relacje i trendy, na których należy się skupić.

Jak zwizualizować wskaźniki maszyny na dashboardzie? 

Możesz skonfigurować logowanie danych i stworzyć monitor na żywo lub dashboardy z danymi historycznymi z zebranymi wskaźnikami maszyny. Te dane mogą zostać zwizualizowane na dashboardzie. Oznacza to, że możesz przeglądać zmienne za pomocą sekcji „drag and drop”. Kiedy pojawi się coś interesującego, można to przekazać w celu wysłania ostrzeżeń lub wymienić z narzędziami BI w celu dogłębnej analizy z połączonymi danymi.

Kilka kroków od danych do personalizowanych dashboardów produkcyjnych:

 1. Stwórz portal swojej firmy na IXON Cloud
 2. Połącz i zarządzaj swoim sprzętem przemysłowym z poziomu IXON Cloud przy pomocy IXroutera lub IXagenta
 3. Zbierz dane poprzez konfigurację zmiennych i kryteriów 
 4. Stwórz dashboard i dodaj widgety do wizualizacji zmiennych
 5. Udostępniaj dashboardy innym użytkownikom lub inżynierom serwisowym
 6. Zainstaluj aplikacje mobilną do monitorowania maszyn ze swojego smartfona.Demo of IXON Cloud: Build dashboards from machine metrics for condition monitoring

Tworzenie szablonów dashboardów produkcyjnych w IXON Cloud

Nasi użytkownicy kochają IXON Cloud, ponieważ pozwala im na tworzenie własnych dashboardów na ich własnej platformie IoT. Potrzeba czasu, aby to zrobić dobrze, ale jest to tego warte.  Aby ograniczyć powtarzającą się pracę, możesz tworzyć szablony dashboardów i stosować je na innych maszynach.

Twórz i powielaj swoje dashboardy wydajności w celu ciągłego ulepszania operacji produkcyjnych. Możesz również połączyć nasza platformę SaaS z narzędziami Business Intelligence, takimi jak Power BI lub Tableau. 

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania przykładów dashboardów produkcyjnych 

Zbierz nowe informacje na podstawie danych swojej maszyny

Zapoznaj się z logowaniem danych i funkcjami dashboardów IXON Cloud oraz utwórz bezpłatne kontro firmowe

Zarejestruj się i utwórz swój pierwszy dashboard

lub zapisz się na bezpłatna prezentację produktu w celu poznania funkcji danych i dashboardów IXON Cloud.