Otrzymuj ostrzeżenia o ważnych zdarzeniach dotyczących maszyny

Zadbaj o to, aby w razie usterki zostały natychmiast powiadomione właściwe osoby.

Interaktywna wycieczka
IXON Cloud Feature Alams Notifications

Natychmiast dowiaduj się o usterkach maszyny

Unikaj nieplanowanych przestojów
Klienci są natychmiast powiadamiani o ostrzeżeniach. Wysyłaj im jednocześnie instrukcje, co mogą zrobić, aby rozwiązać problem.
Predykcyjne utrzymanie ruchu
Bądź nadal zaangażowany i dostarczaj usług wysokiej jakości. Otrzymuj powiadomienia, gdy należy zaplanować wizytę w celu przeprowadzenia prewencyjnego utrzymania ruchu.
Konfiguracja przez Internet
Zarządzaj wszystkimi swoimi alarmami, wyzwalaczami, odbiorcami i priorytetami przez chmurę IXON, nie pisząc ani linijki kodu.
Wybierz sposób, w jaki chcesz otrzymywać powiadomienia.

Oto przykładowe dostępne opcje wysyłania powiadomień: przez ścieżkę audytu, e-mail, wiadomości push lub połączenie webhook z inną usługą SaaS (np. Pagerduty, VictorOPS, Zapier).

Zarządzaj odbiorcami i priorytetami

Dla każdego alarmu możesz ustawić priorytet, według którego użytkownicy lub grupy mają otrzymywać powiadomienia. Łatwa konfiguracja przez IXON Cloud.

Alarmy i powiadomienia wysyłane przez chmurę.

Zawsze niezawodne dostarczanie wiadomości e-mail bez konieczności instalacji i utrzymania serwerów SMTP. Zarządzanie prawami autorskimi przez IXON Cloud.

Zawsze otrzymuj powiadomienie o utracie połączenia.

IXON Cloud monitoruje połączenia wszystkich urządzeń. Natychmiast otrzymasz informację, jeżeli jakieś połączenie zostanie utracone w wyniku utraty zasilania lub błędu (np. sieciowego).

Objaśnienie funkcji alarmów przez IXON Cloud

Już nigdy nie przeocz ważnego powiadomienia dotyczącego maszyny.

Skonfiguruj nielimitowaną liczbę wyzwalaczy alarmów w chmurze IXON, skompilowanych na podstawie zmiennych danych oraz protokołu używanego do odczytu danych z PLC. Dla każdego alarmu ustaw priorytet, a IXROUTER natychmiast rozpocznie monitorowanie.

Gdy alarm zetknie się z kryteriami wyzwalacza, wówczas IXrouter wysyła sygnał do IXON Cloud. Następnie komunikat jest dostarczany w postaci komunikatu push, e-maila lub elementu webhook poprzez bezpieczne i bezpośrednie połączenie.

((Zacznij teraz))


Specyfikacje techniczne

  • Obsługuje protokoły OPC-UA, Modbus TCP, Siemens IOS, Ethernet/IP, BacNet i SMTP.
  • Bardziej wydajny od Twojego własnego serwera SMTP: Dostarczanych jest 100% powiadomień
  • Uzyskaj informację o wszystkich poprzednich powiadomieniach dzięki historii alarmów w pamięci maszyny.
  • Dzięki powiadomieniom o połączeniu nigdy nie przeoczysz przyszłych powiadomień, gdy Twoje urządzenie nagle odłączy się od sieci.
  • Możliwość pełnego zintegrowania z zewnętrznymi Systemami Zarządzania Incydentami poprzez API lub elementy webhook.

Sprawdź wszystkie możliwości IXON Cloud

Oprócz alarmów można monitorować również status maszyny, wizualizować dane lub sterować zdalnie swoimi maszynami. Przejdź dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Zobacz wszystkie funkcje

Natychmiast uzyskuj informacje o usterkach maszyny

Wypróbuj za darmo Natychmiastowy dostęp. Bez zobowiązań.