Gwarantujemy bezpieczne i godne zaufania rozwiązanie przemysłowego IoT


Bezpieczeństwo jest priorytetem we wszystkich naszych codziennych działaniach

Rozbudowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO-27001 oraz kodeks dobrych praktyk gwarantują, że zawsze poświęcamy naszą uwagę kwestiom bezpieczeństwa. Dzięki systematycznemu podejściu chronimy IXON Cloud przed potencjalnymi zagrożeniami, dbając o poufność, integralność i dostępność krytycznych informacji biznesowych.

 • Brak incydentów zagrażających bezpieczeństwu
 • Brak utraty danych
 • Dostępność przez 99,9% czasu

[[Pobierz Białą Księgę Bezpieczeństwa]]


Poufność, zaufanie i dostępność

 • Ścisła kontrola uprawnień użytkownika
  Tylko kilku programistów ma dostęp do serwerów i danych w chmurze IXON Cloud.

 • Dedykowany inspektor ds. bezpieczeństwa
  Inspektor ds. bezpieczeństwa Dylan Eikelenboom jest w pełni zaangażowany w pracę nad bezpieczeństwem rozwiązania IXON Cloud.

 • Twoje dane są Twoją własnością
  Wszystkie dane zapisane na IXON Cloud pozostają własnością ich użytkowników. Pełna dostępność i możliwości eksportu.

Działania związane z bezpieczeństwem

Skalowalność i inteligentna sieć serwerów

IXON Cloud to kompleksowa sieć obejmująca ponad 50 serwerów rozmieszczonych na całym świecie. Jej struktura zapewnia maksymalną wydajność, dostępność i najwyższe bezpieczeństwo. Wszystkie serwery są rozmieszczone w centrach informatycznych utrzymujących wysokie standardy bezpieczeństwa, certyfikowane według ISO 27001.

Lokalizacje centrów informatycznych IXON Cloud na całym świecie.

Tylko połączenia wychodzące

IXrouter wykorzystuje tylko porty wyjściowe do nawiązania bezpiecznego połączenia z IXON Cloud. Dlatego nie ma potrzeby otwierania portów wejściowych w firewallu, a Twoja sieć firmowa jest nadal zabezpieczona w sposób optymalny.

Wbudowany firewall

Podczas projektowania sterowników maszyn nigdy nie brano pod uwagę kwestii bezpieczeństwa, a ich systemy operacyjne nie są aktualizowane i nie zawierają najnowszych usprawnień w zakresie ochrony, dlatego ważne jest, aby sterowniki te nigdy nie były połączone z siecią firmową, gdy mają połączenie z innymi urządzeniami.

Dzięki wbudowanemu firewallowi, IXrouter domyślnie blokuje wszystkie połączenia z sieci WAN do portów LAN i odwrotnie. Te ustawienia firewallu mogą być dostosowywane w zależności od indywidualnych potrzeb przez IXON Cloud i przesyłane do Twoich urządzeń.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Największym zagrożeniem dla wielu aplikacji jest użytkownik, dlatego możesz chronić swoją firmę za pomocą bezpiecznego systemu uwierzytelniania dwuskładnikowego. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkownik musi wprowadzić unikalne hasło jednorazowe wygenerowane przez aplikację uwierzytelniającą, np. Google Authenticator.

Przechowywanie danych i bezpieczeństwo

Dane maszyny są przesyłane na IXON Cloud dzięki nieskomplikowanemu, ale bardzo wydajnemu protokołowi MQTT. Dane są przechowywane w klastrze baz danych TDSB zlokalizowanym w centrum informatycznym w niemieckim Frankfurcie.

Dzięki temu użytkownicy mogą żądać przesyłu danych z długiego okresu czasu w przeciągu jedynie kilku milisekund i wykonywać operacje (takie jak wyliczanie średniej) w bardzo szybki i wydajny sposób.

Dane przemysłowe: droga od maszyny do IXON Cloud.

Cykl tworzenia oprogramowania

Całe oprogramowanie jest nadzorowane przez zaawansowany system zarządzania wersjami, skonstruowany z myślą o ciągłej integracji, wydajności i implementacji. Metoda zautomatyzowanego uwierzytelniania i zatwierdzania oprogramowania znacznie ogranicza ryzyka związane z tworzeniem nowych wersji i sprawia, że nasi developerzy mogą dodawać cenne funkcje i udoskonalenia w sposób szybki i odpowiedzialny.

Scentralizowane funkcje monitorowania, rejestracji i analizy danych

Chmura IXON Cloud jest monitorowana 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a dane są logowane na scentralizowanej platformie. Scentralizowana platforma logowanych danych zbiera głównie informacje o działaniach pracowników w systemach IXON, wydajności serwerów oraz zapytaniach do baz danych. Wykorzystuje ona sztuczną inteligencję, aby wykrywać krytyczne zdarzenia i anomalie w czasie rzeczywistym, zanim będą miały wpływ na użytkowników.

Zadaniem inspektora ds. bezpieczeństwa jest monitorowanie i rejestrowanie raportów, aby szybko identyfikować wszelkie problemy z wydajnością, nietypowe działanie serwerów oraz nieautoryzowane operacje.

Zarządzanie ryzykiem

Rozwiązanie od niezależnego dostawcy regularnie monitoruje IXON Cloud pod katem zagrożeń dla bezpieczeństwa. Wyniki tego skanu są przesyłane w postaci scentralizowanych raportów i analizowane przez inspektora ds. bezpieczeństwa.

Oprócz tego serwery IXON są audytowane codziennie przez kolejnego niezależnego dostawcę w ramach monitorowania bezpieczeństwa serwerów i systemów. Audyt serwerów skupia się na ocenie stanu systemu oraz wykrywaniu wszelkich wewnętrznych słabych punktów lub wad konfiguracji.

Maksymalne bezpieczeństwo połączenia między chmurą a maszyną

Utwórz konto w chmurze IXON Cloud Natychmiastowy dostęp. Bez zobowiązań.