We are hiring! Bekijk vacatures
10-05-2021
6 min. leestijd
Shelly Boom
Laatste update: 19-05-2022

De rol van een IIoT platform bij samenwerking binnen de machinebouw sector

De opkomst van het Industriële Internet of Things creëert allerlei nieuwe mogelijkheden voor bestaande en nieuwe manieren van samenwerking. Tussen mens en machine, tussen mens en nieuwe technologieën, maar ook tussen mensen zelf. Door de enorme hoeveelheid aan data die door IIoT beschikbaar is gesteld kunnen we nu nog veel meer waarde halen uit elkaar, onze apparaten en bestaande werkprocessen.

“Samenwerking is het proces waarbij twee of meer mensen, entiteiten of organisaties samenwerken om een taak te voltooien of een doel te bereiken.”

Het belang van samenwerken

In de machinebouw liggen enorme kansen op het gebied van samenwerking. We zitten middenin het Industry 4.0 tijdperk waarin IIoT verbinding legt tussen teams, bedrijven en technologieën. Door samenwerking te zoeken tussen verschillende informatiebronnen, kun je meer waarde uit de bestaande dataset halen. 

Waar machinebouwers hun kennis en kunde voorheen alleen inzetten bij het ontwikkelen, bouwen en installeren van een machine, zal deze nu van grote waarde zijn gedurende de hele levenscyclus van een machine. Met als resultaat machines die beter en productiever draaien, met minder energie en minder grondstoffen, waardoor producten wereldwijd voor meer mensen beschikbaar zijn. 

Met de opkomst van data als een nieuwe factor binnen bestaande samenwerkingsverbanden, is er een verbindende factor ontstaan die samenwerking nu belangrijker dan ooit maakt om bij de tijd te blijven. 

Sterker nog, samenwerking is de sleutel tot succes. Alleen door samen te werken en iets met de beschikbare data te doen, kunnen we namelijk de grootste uitdagingen van deze tijd aangaan.

Verschillende vormen van samenwerken in machinebouw

Er zijn een aantal verschillende vormen van samenwerking die tegenwoordig essentieel zijn. Door elke entiteit te laten focussen op hun kerntaken en deze krachten aan elkaar te koppelen, behalen we maximale ROI.

De verschillende vormen van samenwerken binnen de machinebouw sector:

Welke rol speelt een IIoT platform in ieder van deze vormen van samenwerking? 

Daar gaan we nu verder op in.

Samenwerken met collega’s en andere teams

Binnen de organisatie zijn er meerdere stakeholders betrokken bij de machine. Iedere stakeholder heeft daarbij zijn eigen behoeftes en belangen met betrekking tot toegang tot de machine, met als gedeeld einddoel een altijd optimaal draaiende machine.

De software engineer heeft bijvoorbeeld VPN toegang nodig om software te programmeren, de service engineer wil snel bij het HMI scherm komen om de huidige status van de machine te zien, en de manager of directeur wilt inzichten om service, werkzaamheden en processen efficiënter in te richten.

Daarvoor heb je op z’n minst al een aantal verschillende features nodig – denk aan VPN, VNC, data logging en opslag, visualisatie voor data analyse, en alarming. Maar wanneer verschillende interne stakeholders toegang vereisen, zul je ook verschillende toegangsniveaus moeten instellen die bij deze behoeftes aansluiten. Naast uitgebreide feature mogelijkheden, is een geavanceerd gebruikersbeheer systeem dus essentieel.

Voorbeelden zijn:

  • Service engineers enkel toegang geven tot de machines binnen de regio waar zij verantwoordelijk voor zijn, ook kunnen zij klanten uitnodigen met beperkte rechten tot de machines waar zij toegang tot hebben;
  • Software engineer krijgt toegang tot alle machines binnen de divisie waar hij voor werkt, maar enkel rechten om VPN op te zetten om storing op te lossen en downtime te verminderen;
  • Manager krijgt view-only rechten om wel inzichten te verkrijgen, maar geen wijzigingen/acties uit te kunnen voeren;
  • De admin heeft alle toegangsrechten en bewaakt de rechtenstructuur.
Dit is een voorbeeld van hoe je toegangsrechten kunnen worden ingericht. Gebruikersrollen en toegangsrechten zijn volledig aanpasbaar aan jouw wensen. Dit is een voorbeeld van hoe je toegangsrechten kunnen worden ingericht. Gebruikersrollen en toegangsrechten zijn volledig aanpasbaar aan jouw wensen.

Samen met klanten in één centraal platform werken

Tegenwoordig zijn machinebouwers zich er steeds meer van bewust dat ze van toegevoegde waarde zijn tijdens de gehele levenscyclus van een machine. Naast de taak om machines te optimaliseren, krijgt de machinebouwer ook steeds meer een adviserende rol. 

Machinebouwers hebben andere behoeftes op het gebied van data dan hun klanten. Een IIoT platform zorgt ervoor dat via één systeem zowel aan de vraag van de machinebouwer als van de klant voldaan kan worden. De machinebouwer en de klant kunnen via een IIoT platform op een eenvoudige manier samenwerken, doordat zij dezelfde informatie op hetzelfde moment kunnen zien. Hierdoor ontstaat er minder snel verwarring en wordt veel tijd bespaard. Daarnaast kan via één centraal systeem alle data opgeslagen worden, zowel de data die voor de machinebouwer relevant is als productiedata voor de eindklant.

De machinebouwer kan de klant toegang geven tot het IIoT platform zodat hij zijn eigen data in kan zien en om productie data te analyseren. Zelf kan de machinebouwer de machine data ook monitoren en analyseren en kan hierdoor zien wanneer onderhoud nodig is, wanneer een grondstof bijna op is of wanneer de machine tekenen van slijtage vertoont. Hierdoor kan hij de klant adviseren om bepaald onderhoud te plegen of om een grondstof aan te vullen om machinestilstand te voorkomen. Vervolgens kan de machinebouwer de geanalyseerde data gebruiken om zijn machines te optimaliseren. Door trends te herkennen, kan hij de volgende keer nog eerder ingrijpen om om machinestilstand te voorkomen.

Externe partners betrekken bij beheer, uitvoering of advies

Regelmatig halen machinebouwers of eindklanten externe expertise in huis door samen te werken met partners. Via een IIoT platform kunnen externe partners toegang krijgen tot machine data. Met behulp van een gebruikersbeheersysteem kunnen gebruikersrollen worden toegewezen, zodat de externe partner toegang krijgt tot de informatie die voor hem interessant is. Er zijn verschillende manieren om zo’n samenwerking in te vullen. 

Service partners

Externe service partijen, zoals lokale service depots, werken vaak samen met de machinebouwer en eindklant om service en onderhoud uit te voeren met behulp van machine data. Zo weten zij precies wanneer service of onderhoud vereist is en kunnen ze hierop anticiperen. Zij hebben enkel beperkte toegang nodig tot een machine, en enkel tot de machines die binnen hun regio en beheer horen. Door samen in één platform te werken, kan de alarmering direct naar de juiste partij worden verstuurd.

System integrators

Machinebouwers werken geregeld ook samen met system integrators om machinestoringen op te lossen en machines te optimaliseren. Doordat data in een IIoT platform eenvoudig zichtbaar is en op elk moment op elke plek geraadpleegd kan worden, kunnen zij gemakkelijk storingen oplossen of samen tot nieuwe inzichten komen voor optimalisatie.

Data adviesbureaus

Een data adviesbureau kan worden ingeschakeld voor advies over het gebruik van machine data, of het uitvoeren van geavanceerde data analyses. Door het data adviesbureau toegang te geven tot het IIoT platform, kunnen zij hier de machine data uithalen die ze nodig hebben voor hun analyses. Met de resultaten kan de machinebouwer zijn machines optimaliseren, wanneer zij de kennis of tijd niet in-house hebben om de analyses zelf uit te voeren.

Systemen en technologieën koppelen en integreren

Integrate

Is binnen het IIoT platform niet alles mogelijk en wil je bijvoorbeeld meer met je machine data doen? Met het IIoT platform als basis kun je uitbreiden naar wens met behulp van technieken als REST API en Webhooks. Het is daarom belangrijk dat je een IIoT oplossing vindt met een open infrastructuur, zodat je niet beperkt wordt door de functionaliteiten in het platform zelf – en externe expertises altijd gemakkelijk kan koppelen aan je centrale systeem.

Door een verbinding te maken tussen het IIoT platform en een applicatie of webservice kan informatie worden uitgewisseld en kunnen beide elkaar aanvullen met bepaalde functionaliteiten. Op deze manier kun je unieke mogelijkheden creëren en is jouw platform toekomstbestendig. 

Voorbeelden van koppelingen en integraties:

  • Zet Artificial Intelligence in door het IIoT platform te koppelen aan een machine learning tool, zodat de machine automatisch leert van de verzamelde data en zich kan verbeteren op basis van ervaring, zonder expliciet geprogrammeerd te zijn;
  • Koppel het IIoT platform aan een HoloLens of Augmented Reality tool om op afstand live mee te kijken met de persoon bij de machine en bijvoorbeeld ondersteuning te bieden bij inbedrijfstelling op afstand;
  • Koppel met je ERP systeem zodat nieuwe onderdelen automatisch kunnen worden besteld wanneer een datapunt een bepaalde waarde bereikt.

Kiezen van het juiste IIoT platform voor jouw behoeftes

Een IIoT platform kan de bestaande vormen van samenwerking dus flink verbeteren, en opent zelfs de deuren naar nieuwe mogelijkheden. Het is daarbij wel belangrijk dat je bij het kiezen het juiste platform op een aantal belangrijke zaken let, zodat deze samenwerking niet beperkt wordt of op een onveilig manier plaatsvindt. Belangrijke elementen om op te letten zijn:

  • Toekomstbestendigheid: biedt het een open ecosysteem zodat je niet beperkt wordt door de functionaliteiten van het platform?
  • Gebruikersbeheer: kun je alle nodige gebruikers (gratis) uitnodigen?
  • Veiligheid: kun je toegangsrechten beperken tot enkel het noodzakelijke?

Naast deze punten is het natuurlijk belangrijk om na te denken over welke functionaliteiten je nodig hebt, en te kijken welke platformen deze bieden. Houd ook hierbij rekening met toekomstbestendigheid. Biedt de oplossing functionaliteiten die niet alleen je huidige vraagstuk beantwoorden, maar ook mogelijkheden om verder te groeien in de toekomst? Denk hierbij bijvoorbeeld aan remote access functionaliteiten, data logging, visualisatie voor data analyses of de mogelijkheid om het bij klanten te verkopen als je eigen platform door middel van branding opties. 

Hulp nodig bij het implementeren van IIoT?

IXON Cloud is een alles-in-één IIoT oplossing: van hardware tot de cloud, wij leveren de functionaliteiten zodat jij gemakkelijk en snel verder kunt met de gang van zaken. Via het IXON Cloud platform kun je eenvoudig samenwerken door servicemedewerkers en klanten toegang te geven tot het platform met behulp van rolgebaseerd gebruikersbeheer. Met toegangscategorieën beheer je wie toegang heeft tot welke machine-informatie en services. 

Het platform is volledig toekomstbestendig. Je kunt klein starten met een simpele remote acces oplossing, en wanneer je er klaar voor bent aan de slag met data. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om via de API te koppelen met andere systemen of te integreren met duizenden externe tools voor het eenvoudig importeren en exporteren van data. De IXON Cloud richt je in als je eigen service portaal met de white labelling opties. Op deze manier krijgt het platform de identiteit van jouw bedrijf en kun je het als tool gebruiken voor nieuwe business modellen.

Wil jij weten hoe je IIoT succesvol kunt implementeren en hoe je de volgende stap in de IIoT journey kunt zetten? In onze white paper “The Road to IIoT Maturity in machine manufacturing” ontdek je in welke fase van IIoT Maturity je op dit moment zit en hoe je door kunt groeien naar de volgende fase aan de hand van duidelijke richtlijnen en concrete voorbeelden van bedrijven in elke fase. 

iiot_maturity_whitepaper